La Xarxa Vives debat a València mesures per a lluitar contra la desigualtat de gènere a les universitats

Les jornades tindran lloc al Centre Cultural La Nau el 15 i 16 de desembre

La desena edició de la Trobada d'Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives tindrà lloc els dies 15 i 16 de desembre a la Universitat de València. La catedràtica d'Història Moderna Isabel Morant obrirà la jornada amb la ponència «La igualtat, en quin moment estem?» aquest dijous a les 10.15 hores a l'Aula Magna del Centre Cultural la Nau. La institució valenciana coordina enguany l’esdeveniment, que té com a objectiu debatre les iniciatives més adequades per a millorar la situació de desigualtat entre homes i dones en les universitats.

La jornada constarà d'un bloc formatiu, centrat en la integració de la dimensió de gènere en la investigació dins de les convocatòries de projectes competitius, així com en la nova Llei de Convivència universitària. Es compartiran bones pràctiques tant en matèria d'investigació com en actuació i prevenció de la violència masclista. El segon bloc es dirigeix al Grup de Treball d'Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, en què es presentaran els resultats del pla anual i es valoraran, si escau, noves actuacions per al curs 2022-2023.

Després de la intervenció d’Isabel Morant, tindrà lloc la primera de les taules d'experiència sobre els avanços i resistències en la incorporació de la perspectiva de gènere en la investigació, amb les aportacions de Consuelo León Llorente, directora de l'Observatori de Polítiques Familiars i responsable de la Unitat d'Igualtat i inclusió de la Universitat Internacional de Catalunya; Silvia Rueda Pascual, directora territorial en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i professora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València; Juana Aznar Márquez, professora del Departament d'Estudis Econòmics i financers de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, i Núria Rom Avilés, professora del Departament d'Antropologia Social i membre de l'Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de les Dones i de Gènere de la Universitat de Granada.

La sessió de la vesprada se centrarà en la nova llei de convivència universitària amb la ponència d'Adela Serra Rodríguez, catedràtica de Dret Civil i síndica de Greuges de la Universitat de València. Anna Berga i Timoneda, secretària general de la Universitat Ramon Llull i presidenta de la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) intervindrà a continuació amb la ponència sobre els protocols contra les violències masclistes i lgtbifóbicas en les universitats catalanes.

Per a tancar la jornada, està prevista la taula d'experiències sobre violències masclistes a les universitats amb la posada en comú de diferents recursos amb què compten algunes de les universitats de la Xarxa Vives com per exemple l'Espai Violeta a la Universitat de València; el Curs en línia: «En les xarxes, lliures i destrals», de la Universitat Pompeu Fabra; les accions de sensibilització i prevenció de les violències masclistes a la Universitat de Lleida, i la diagnosi de violències masclistes i LGBI-fòbiques entre el personal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Des de l'any 2013, les universitats de la Xarxa Vives treballen a través d'aquest grup d'expertes per a eliminar les desigualtats existents entre homes i dones en la universitat i ha publicat la col·lecció de guies per una docència universitària amb perspectiva de gènere o els informes sobre la perspectiva de gènere en docència i investigació en les universitats.