STEPV planteja a Tamarit reduir ràtios i potenciar el valencià

Al seu torn, ANPE demana moratòries per adaptar la LOMLOE

Sindicats docents han traslladat aquest dilluns les seues reivindicacions a la nova consellera d'Educació, Raquel Tamarit. El Sindicat dels Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha proposat un pacte per a reduir les ràtios i la burocràcia, augmentar les plantilles i incrementar la presència del valencià com a llengua vehicular, mentre que l’Associació Nacional de Professionals de l’Ensenyament (ANPE) l’ha instat a sol·licitar al Ministeri les moratòries necessàries perquè el professorat puga adaptar les seues programacions als requisits de la LOMLOE amb suficient temps.

En la seua reunió, centrada en els objectius per al curs 2022-2023, STEPV ha plantejat a Tamarit un pacte per a negociar aspectes d'ensenyament públic no universitari i d'ensenyament privat concertat. El primer àmbit inclou sis mesures que aquest sindicat considera que s'haurien d'haver negociat fa anys: plantilles docents, baixada de ràtios i de burocràcia, recuperació del poder adquisitiu perdut, augment de la presència del valencià com a llengua vehicular i un pacte d'estabilitat per al professorat interí.

STEPV ha inclòs altres propostes a negociar el pròxim curs per a millorar les condicions laborals dels docents i l'atenció educativa dels alumnes, com ara atendre les peticions de les associacions de professorat d'especialitats per al currículum de Secundària o que la impartició dels àmbits en primer d'ESO siga voluntària i es cree un departament de projectes interdisciplinaris i no una assignatura en Secundària.

En la privada concertada, aquest sindicat ha plantejat a la consellera sis propostes que reclama des de fa anys: actualització i equiparació de les plantilles docents, desjudicialització de la paga de 25 anys (paga per antiguitat), pla de xoc per a solucionar els impagaments en les nòmines i actualitzar els triennis, descongelació del complement retributiu del personal d'administració i serveis (PAS), homologació retributiva del professorat amb la pública (sexennis) i activació de l'enllaç de vacants de llocs de treball en la web de Conselleria.

Segons STEPV, Tamarit s'ha mostrat «sensible» a la majoria d'aquestes mesures i ha explicat que Educació treballa per a reduir «al màxim» la burocràcia en els centres perquè el professorat dedique el seu temps a la docència. També ha informat que treballen perquè el valencià arribe als màxims de presència vehicular que permet la llei.

Quant als currículums de Secundària, d'acord amb el sindicat, la consellera s'ha reafirmat en l'aposta de canvi de metodologia que comporta treballar per àmbits i per projectes interdisciplinaris, cosa que STEPV rebutja perquè considera que «no es pot imposar per decret».

També han abordat la necessitat de dotar de més plantilla administrativa la Conselleria i les seues direccions territorials per a atendre «com correspon» les gestions del professorat, aspecte que no depén d'Educació sinó d'Hisenda. STEPV espera que Tamarit estudie les seues propostes i accepte la necessitat d'arribar a acords després de «uns anys tan complicats».

Per la seua banda, ANPE ha mostrat a la consellera la preocupació dels docents per la «incertesa» en l'aplicació de la nova llei educativa i la falta de recursos per a la seua implantació, per la qual cosa ha demanat que inicie les converses necessàries amb el Ministeri per sol·licitar les moratòries necessàries perquè el professorat puga adaptar les seues programacions als nous requisits de la LOMLOE amb suficient temps.

En la seua primera presa de contacte, aquest sindicat ha aprofitat per a transmetre a Tamarit les principals preocupacions existents entre el professorat dels cossos i de tots els tipus de centres. Ha prioritzat la necessitat d'acabar amb «totes les retallades», ja que veu urgent revisar les plantilles que estan anys sense adequar-se a les realitats dels centres, així com una reducció efectiva de les ràtios, acabar amb l'excessiva tasca burocràtica i modernitzar les infraestructures dels centres equipant-los tecnològicament i dotant-los de personal administratiu i d'infermeria escolar.

Per a ANPE, també urgeix millorar el salari dels docents, per la qual cosa ha reclamat la recuperació de la pèrdua de poder adquisitiu acumulada des de 2010 que s'ha agreujat durant aquest últim any i fa que «les retribucions dels docents» del País Valencià «estiguen per davall de la mitjana» estatal. Ha recordat sobre aquest tema que diverses autonomies han firmat acords de pujada salarial dels docents, l'última Andalusia.

Aquest desequilibri, al seu parer, es fa patent en la regulació dels permisos i llicències al País Valencià amb «un greuge comparatiu respecte a altres comunitats que gaudeixen de dies de lliure disposició, permisos parcialment retribuïts (any sabàtic) o reducció de jornada als majors de 55 anys». L'últim acord de millora per als docents en aquest sentit s'ha tancat aquest mateix any a Extremadura, indiquen.

A més, ANPE ha transmés a la consellera la necessitat de la posada en marxa del concurs per a permetre una conciliació de la vida familiar i laboral, mesura que també gaudeixen en altres comunitats autònomes com ara Castella la Manxa des del 2006.

I ha mostrat el seu rebuig tant a la «imposició» dels àmbits de manera obligatòria en primer d'ESO com a l'ordre de la jornada contínua, «la més injusta i antidemocràtica de tot Espanya». Com a mostra del «descontentament de tota la comunitat educativa» amb aquesta ordre, el sindicat ha entregat a Tamarit nombroses firmes, tant dels centres que es van quedar sense poder implantar-la per al pròxim curs com de membres de la comunitat educativa que estan en contra.