Internet és l’àmbit en què els valencians més utilitzen la llengua pròpia

El 46,8% dels consultats en una enquesta s’hi expressen en valencià

Segons dades de l’Informecat 2022, elaborat per Plataforma per la Llengua per a conèixer l’estat de salut de la llengua catalana arreu del domini lingüístic, l’àmbit de les noves tecnologies és l’àmbit en què els valencians escriuen més en valencià. Segons aquest estudi, que compara dades del 2010 i del 2015, el segon any, el 46,8% de la ciutadania valenciana amb accés a la comunicació en xarxa utilitzava per escrit la llengua pròpia en les tasques d’Internet, i també en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): webs, de pàgines inicials d’ordinadors o tauletes tàctils, de correus electrònics i xarxes socials (Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc.).

Pel que fa a l’ús de webs o pàgines virtuals d’informació, el 26,7% dels enquestats utilitzava el valencià el 2015, i l’ús exclusiu del castellà es reduïa en 11 punts respecte del 2010. Quant a l’ús de les llengües a les xarxes socials, el valencià registrava un augment considerable de pràcticament 18 punts del 2010 al 2015, i passava del 32,2% al 51,0%. L’ús indistint de valencià i castellà augmentava 8,4 punts, mentre que l’ús monolingüe del castellà tenia el 2015 un exigu 13,4%, fet que suposava un minvament de 17,7 punts respecte de l’enquesta anterior, segons recullen a l’informe.

Quant a la presència de la llengua pròpia al món laboral, els investigadors distingeixen entre les relacions internes, que es produeixen entre treballadors d’una empresa, en què només un 21,7% s’expressava majoritàriament en valencià el 2015; i les relacions externes, que apareixen quan s’interactua amb parlants que no pertanyen a l’empresa, en què l’ús estable del valencià se situava en el 18,1% el mateix any. Alhora, en les relacions internes del món laboral, un 21,8% s’expressava el 2015 indistintament en valencià o en castellà, i un 25,4% ho feia en les relacions externes.