La Generalitat aprova la reducció temporal de les taxes educatives

Altres decrets aprovats regulen el desenvolupament del pla d’estudis, l’ordenació, l’avaluació i la promoció de Primària, ESO i Batxillerat

El ple del Consell ha aprovat un decret llei per a la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i els preus públics de la Generalitat per a fer front a l’impacte de la inflació en matèria educativa, traslladant així la bonificació del 10% que es preveu en el Decret llei 2/2022 fins la finalització del curs escolar 2022-2023.

Altres tres decrets aprovats aquest divendres regulen el desenvolupament del pla d’estudis, l’ordenació, l’avaluació i la promoció de les etapes d’Educació Primària, Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, amb l’objectiu d’adaptar els currículums a les modificacions introduïdes per la LOMLOE a nivell estatal. S’aplicaran a tots els centres educatius autoritzats del País Valencià.

En concret, el decret d’ordenació i currículum de Primària s’implantarà per als nivells de primer, tercer i cinquè al pròxim curs escolar 2022-2023, i per als nivells de segon, quart i sisè al curs 2023-2024. A l’ESO serà en primer i tercer curs en 2022-2023 i en segon i quart en 2023-2024. I en Batxillerat serà en primer curs en 2022-2023 i en segon en 2023-2024.

Es preveu així un increment d’hores de docència respecte a l’horari vigent en l’actualitat als nivells de segon, tercer i quart d’ESO. Al curs 2022-2023, aquest increment d’horari només es materialitzarà en tercer d’ESO.

Per a completar la implantació del nou currículum derivat de l’aprovació de la LOMLOE, el Consell aprova incrementar l’import dels mòduls econòmics de salaris i costos socials referits a tercer d’ESO amb la finalitat de preveure l’increment de les hores de docència en aquest curs.

Aquest decret llei també inclou l’acord signat recentment entre la Conselleria d’Educació i les organitzacions empresarials i sindicals de l’ensenyament concertat al País Valencià per a incrementar les hores d’orientació educativa als centres privats concertats. Amb la finalitat d’aplicar-lo a l’inici del curs 2022-2023, es regula la dotació horària d’orientació educativa als centres privats i concertats i s’estableixen mòduls econòmics del salari dels docents.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.