Entitats ecologistes exigeixen «l’ús racional del sòl» a la gigafactoria de Sagunt ​

La Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre considera la requalificació «sobrevinguda i arbitrària»

La Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre adverteix a les administracions, un dia abans de la col·locació de la primera pedra de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt, que cal que «la necessària puixança de les energies renovables es duga a terme prioritzant el millor ús del sòl, de manera racional i facilitant l'exposició pública dels projectes».

En una carta oberta, distribuïda per Acció Ecologista-Agró, dirigida a les autoritats que aquest divendres acudiran a l’acte, el rei espanyol Felip VI, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el cap del Consell, Ximo Puig, el col·lectiu ecologista lamenta «les escasses oportunitats de fer arribar» als responsables de les institucions la seua opinió sobre aquest esdeveniment que «afectarà la vida de tantes persones, i especialment als habitants de la comarca».

«Malgrat l'enorme volum d'informació que ha generat la gigafactoria des que es va anunciar la intenció del grup Volkswagen d'emplaçar-la als terrenys del futur Parc Sagunt II, només en una ocasió es va informar que autoritats i empresa adoptaven el compromís de tindre trobades amb la ciutadania. Fins ara aquestes «trobades» no s'han produït, la qual cosa resulta particularment cridaner, atesa l'enorme dimensió d'aquest projecte i totes les seues afeccions sobre el nostre territori», lamenta.

La plataforma comenta que, seguint els objectius de descarbonització de l'Agenda 2030 de la UE, la gigafactoria pretén proveir-se completament d'electricitat procedent de fonts renovables, i obtenir un 10% d'energia en forma d'autoconsum.

«Dit així sembla molt raonable, però, llevat que se subscriga que el fi justifica els mitjans, la forma en què aquest lloable objectiu s'està duent a terme dista molt de ser compatible amb la sostenibilitat, la mesura, l'interés general, la participació ciutadana i encara menys amb alguna cosa que puguem dir Transició Ecològica», recalca.

Afegeixen que, malgrat que la superfície dels terrenys expropiats per la Generalitat per a benefici de Volkswagen ascendeix a més de 5 milions de metres quadrats (unes 500 hectàrees), «per alguna raó, que ningú aclareix, no s'ha contemplat optimitzar aquest espai projectant la col·locació de plaques fotovoltaiques sobre les zones d'aparcament de vehicles i les cobertes de naus, i altres edificis, per a l'autoconsum».

«En compte de fer això -prossegueixen-, s'ha preferit proposar la destrucció d'altres 250 hectàrees (2 milions i mig de metres quadrats) de terrenys de regadiu d'alt valor agrològic, ubicats al cor de la històrica partida de Montíber, uns terrenys la fertilitat dels quals ha alimentat milers de cultius des de l'època ibera, com testimonia el seu topònim».

I alerten: «Desapareixerien uns 125 mil arbres, tarongers en la seua majoria, per a substituir-los per dues plantes fotovoltaiques que generarien un màxim de 100 MWh, ni un 5% de l'electricitat que la planta necessita. Per això ja s'adverteix que només seria la primera fase, perquè es pretenen aconseguir els 300 MWh instal·lats entre autoconsum i altres contractes bilaterals. És a dir, que parlem d'un total aproximat de 750 hectàrees, molt més que la superfície de tot Parc Sagunt II, només per a subministrar un 10% de l'energia que necessita».

Requalificació «sobrevinguda i arbitrària»

La plataforma es pregunta si això és «sostenible» i considera que la requalificació projectada de sòl no urbanitzable en sòl industrial ha sigut «sobrevinguda, arbitrària, sense planificació, sense justificació, i sense consideració cap a l'Administració Local, ja que l'Ajuntament de Sagunt va aprovar un dictamen tècnic desfavorable a aquesta ubicació de les fotovoltaiques i va ser despatxat per la Generalitat etiquetant-lo de “no vinculant”».

«Aquesta manera d'entendre l'autoconsum es presenta com una imposició de la mateixa empresa promotora, i no ha deixat lloc a opcions alternatives. El més sagnant és que l'única justificació argumentada per a l'autoconsum és el benefici econòmic de Volkswagen, a través de rebaixes fiscals i del preu de la tarifa elèctrica. Llavors, si l'important són els avantatges econòmics, no es podrien obtindre igualment col·locant les plaques fotovoltaiques en les instal·lacions de la gigafactoria? Ningú raona perquè això no seria possible», argumenta.

El col·lectiu remarca que «el desenvolupament sostenible es basa en l'equilibri entre tres esferes íntimament connectades: l'econòmica, la social i l'ambiental». Fins ara, apunta, seguint la dinàmica anterior a la Transició Ecològica, es continua donant la màxima prioritat a la dimensió econòmica, menyspreant els serveis ecosistèmics dels terrenys sacrificats per al desenvolupament industrial.

En aquest sentit, fa notar que els tarongers de Montíber són un embornal natural de CO₂, produeixen oxigen, milloren la qualitat de l'aire, suavitzen la temperatura, incideixen en el clima local, ofereixen aliment i recer a la biodiversitat... Els sòls fèrtils són una garantia de sobirania alimentària, i la seua permeabilitat ajuda a regenerar els aqüífers i protegeixen d'inundacions.

«I ratifiquem aquest menyspreu perquè, malgrat reconéixer aquests valors, no s'ofereix cap mena de mesures compensatòries que mitiguen els efectes perniciosos de la seua desaparició», critica.

Pensa, sobre aquesta qüestió, que l'ocupació que generarà la gigafactoria «no pot suplir aquestes compensacions, i no sembla importar la destrucció de llocs de treball lligats a l'agricultura, que no oferirà en absolut una ocupació equivalent amb les centrals fotovoltaiques». I «tampoc serà compensable la pèrdua de patrimoni històric, cultural i de paisatge que significarà arrasar amb Montíber».

Per als components de la Plataforma, com a veïnes i veïns de Sagunt i la seua comarca, són importants els llocs de treball que es crearan, com reiteradament s'ha anunciat, i esperen que no succeïsca com amb l'anunciada IV Planta Siderúrgica, i «no es defrauden les enormes expectatives creades».