La Unió preveu un descens de més del 55% en la collita del caqui amb pèrdues superiors als 50 MEUR

A més, cal sumar les pèrdues de jornals al camp i als magatzems

La Unió de Llauradors preveu un descens de més del 55% en la collita del caqui, amb pèrdues superiors als 50 milions d'euros en relació amb el passat exercici, «que ja no va anar bé», ha recordat.

El juny, les perspectives eren d'una reducció del 35% respecte a una producció normal, però després de l'estiu s'ha comprovat que la collita encara serà inferior, amb una mitjana del 55% menys, en algunes zones del 60% i, fins i tot, a la Vall d'Albaida el minvament de producció assoliria el 75%.

Encara que el preu dels primers acords de compravenda és una mica superior al de la campanya passada, «no compensarà ni la gran reducció de collita, ni el desorbitat augment dels costos de producció», ha advertit. I és que diferents operadors comercials, davant de les previsions d'una collita molt inferior, intenten accelerar les compres de fruita al camp.

Els primers preus oferits se situen en una mitjana d'entre 0,34/0,40 €/kg, només un 14% superiors als de la passada campanya per aquestes mateixes dates. Davant d’això, La Unió aconsella als productors mantindre la prudència i no precipitar-se a l'hora de vendre i, en qualsevol cas, sol·licitar un contracte per escrit per a poder disposar de garanties jurídiques en cas d’incompliments unilaterals d'aquest.

Estimació de pèrdues

La primera estimació de l’organització agrària quantifica unes pèrdues per als productors valencians de caqui, per reducció d'ingressos, de 26 milions d'euros respecte dels ingressos, i, si es té en compte l'augment de costos de producció, caldria incrementar la quantitat en més de 24 milions d'euros, per la qual cosa les pèrdues totals superarien àmpliament els 50 milions d'euros.

A aquestes pèrdues directes per al productor caldria sumar les pèrdues de jornals tant al camp com al magatzem, així com les despeses fixes que haurien d'assumir la majoria dels magatzems provocats per la gran reducció de collita.

Els motius que han repercutit en aquest descens tan accentuat de la producció de caqui al País Valencià són diversos. Les gelades de primavera (finals d'abril) que van provocar la caiguda de moltes flors i fruits és una de les principals. No obstant això, la climatologia d'enguany ha permés també que la incidència del cotonet siga inferior, però els agricultors demanen no abaixar la guàrdia, perquè el clima és canviant i cada vegada hi ha menys productes autoritzats per a combatre les plagues i les administracions han de fer un esforç inversor per a aconseguir més depredadors parasitoides i l’ús de feromones.

A la climatologia caldria afegir en aquest descens l'abandó creixent de camps en plena producció a causa dels baixos preus dels últims anys. Segons les últimes dades disponibles, la quantitat de planta reproduïda de caqui l'any passat pels vivers homologats s'ha reduït un 4% sobre l'anterior i, comparat amb ell 2015, la reducció és de quasi el 80%.