El Consell aprova el projecte de llei de creació de l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic

Aquest és un dels compromisos del segon Acord del Botànic

El Ple del Consell ha aprovat aquest divendres el projecte de llei de creació de l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic (AVCC), que té com a objectiu actuar com a eina per a coordinar i executar els plans per a revertir el canvi climàtic i lluitar contra la descarbonització en les institucions públiques, les empreses i el conjunt de la societat.

L’AVCC és un dels compromisos del segon Acord del Botànic i pretén ser un actor fonamental en l'execució, seguiment i avaluació del pròxim Pla Valencià Integrat d'Energia i Clima (2030).

La creació de l’AVCC suposa un pas més per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a respondre als desafiaments climàtics d'acord amb els Acords de París del 2015, entre les finalitats dels quals està limitar l'augment de la temperatura mundial en aquest segle per davall dels dos graus centígrads.

Aquesta agència serà una entitat de dret públic i estarà integrada en el departament esmentat abans. Tindrà com a funcions la coordinació i execució dels marcs estratègics, plans, programes i pressupostos de carboni que s'aproven per a la lluita contra el canvi climàtic.

A més, proposarà i avaluarà les polítiques climàtiques i dels plans d'acció sectorials en l'àmbit de mitigació i adaptació al canvi climàtic. També analitzarà periòdicament l'evolució de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i els mercats de carboni; la vulnerabilitat dels recursos i els sistemes naturals, els sectors econòmics i els territoris als impactes del canvi climàtic i avaluarà el grau d'implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic.

L’AVCC podrà informar sobre el compliment de la perspectiva climàtica en plans, programes i projectes, així com fomentar i dur a terme activitats de conscienciació, d'informació i de difusió al conjunt de la societat de tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic.

A més, fomentarà activitats d'investigació científica i d'innovació sobre el canvi climàtic, l'observació del sistema climàtic, les fórmules de mitigació i adaptació i la generació de models regionals i impulsarà actuacions i projectes per a millorar la capacitat adaptativa davant els impactes del canvi climàtic i la integració de l'adaptació en les polítiques sectorials.

Quant als òrgans de govern, l’AVCC comptarà amb una presidència, que correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de canvi climàtic, un consell de direcció i una vicepresidència.

El Consell aprovarà, mitjançant decret, els estatuts de l'Agència en els quals es desenvoluparà la seua estructura administrativa, competències i funcions, així com el règim jurídic de funcionament previst en aquesta llei.