La Gonzalo Anaya demana a Educació que aclarisca les autoritzacions d’horaris especials

La Confederació d’AMPA adverteix que «en algunes escoles són una revenja al fet que les famílies votaren en contra de la jornada continuada»

La Confederació d'AMPA Gonzalo Anaya demana a la Conselleria d'Educació que aporte informació sobre els centres amb horaris especials autoritzats per al pròxim curs 2022-2023, i adverteix que «en algunes escoles són una reacció o revenja al fet que les famílies votaren en contra de la jornada escolar continuada».

Es tracta de l'aplicació de l'Ordre 9/2022, de 25 de febrer, de Conselleria, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Infantil i Primària del sistema educatiu valencià. Aquesta norma ja ha possibilitat a les comunitats educatives poder canviar horaris en els centres educatius públics, seguint el procediment.

Així i tot, la Gonzalo Anaya assegura que al llarg d'aquesta setmana han arribat queixes de famílies associades que han sigut informades a principis d'agost que hi ha canvis a un horari especial per al
pròxim curs.

El president, Rubén Pacheco, denuncia que «just coincideix que en aquests centres la jornada escolar continuada no va prosperar perquè no va tindre suficient suport de les famílies. Tal com informen, en aquests casos no s'ha tingut la deferència de fer un sondeig a les famílies. En altres casos es desconeix si hi ha canvis que afecten o no als horaris escolars perquè estan pendents de comunicació».

Alerta així que pot ser «una porta de darrere per a acabar abans la jornada escolar i canviar la vesprada formativa de dimecres a divendres», a més de rebutjar que siga adequat escometre aquests canvis durant les vacances escolars amb les escoles tancades.

Una altra de les crítiques de la Gonzalo Anaya és que la data de comunicació de l'horari especial és posterior a l'admissió escolar, la qual cosa «perjudica les famílies que han triat centre educatiu perquè tenen com a preferència els horaris comunicats en les jornades de portes obertes».

Per tot això, l'entitat ja ha sol·licitat a les direccions territorials d'Educació informació detallada dels centres públics que han demanat horari especial, autoritzats o pendents d'autoritzar, on es faça constar si havien consultat les famílies per a canviar a la modalitat de jornada escolar continuada.

També considera imprescindible tindre informació sobre les raons argumentades pels equips directius i la Inspecció Educativa que fonamenten la possible autorització de la jornada escolar especial, «cas per cas».