El canvi climàtic influeix en la probabilitat que es desencadenen conflictes armats, segons un estudi

L’equip d’investigació, en què participa la UPV, basa el treball en dades del continent africà des del 1990 fins al 2016

El canvi climàtic influeix en la probabilitat que es produïsquen conflictes armats a Àfrica i en la duració d'aquests. Així es deriva d'un estudi elaborat per un equip de l'Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement (Ingenio) -centre mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV)-, juntament amb la Universitat de Roma i la Universitat d’Urbino Carlo Bo. Els resultats es publiquen en l'últim número de la revista Economia Política.

L'equip d'investigació va basar l’estudi en dades del continent africà des del 1990 fins al 2016. Aplicant un model matemàtic de regressió binomial negativa, va avaluar si determinats fenòmens climàtics, en combinació amb les característiques socioeconòmiques de les zones estudiades, afectaven la probabilitat que esclate o no un conflicte i, en el cas que ho faça, la seua duració.

Entre les conclusions, l'anàlisi assegura que un augment prolongat de les temperatures i de les precipitacions augmenten entre quatre i cinc vegades la probabilitat de conflictes més enllà de la zona afectada, en concret en poblacions situades en un radi d'uns 550 quilòmetres.

D'altra banda, el treball reflecteix també que, a Àfrica, l'escassetat d'aliments a causa de les sequeres incrementa la probabilitat que esclate un conflicte, fonamentalment si la falta d'aigua persisteix durant almenys tres anys. Per contra, l'excés de precipitacions desencadena conflictes, però en un lapse de temps molt curt.

«Els resultats que hem obtingut tenen implicacions de gran importància per a les polítiques territorials del continent africà. Per exemple, els canvis en les condicions climàtiques influeixen en la probabilitat de conflictes en grans extensions, la qual cosa implica que el disseny de les polítiques d'adaptació climàtica ha d'atendre les particularitats de cada territori», apunta, en un comunicat, Davide Consoli, investigador de l'Institut Ingenio i un dels autors de l'estudi.

Així mateix, l'equip assenyala també que la persistència de la violència exigeix engegar estratègies d'adaptació al canvi climàtic dissenyades de manera conjunta amb mesures que afavorisquen el manteniment de la pau, especialment en aquelles àrees més propenses al fet que es produïsca un conflicte armat.

«Aquestes mesures són imprescindibles en el disseny i implementació d'estratègies d'adaptació per a la resiliència climàtica. De fet, les intervencions d'adaptació mal dissenyades poden agreujar les desigualtats existents i incrementar el risc de conflictes», conclou Consoli.