La Conselleria d’Agricultura permetrà les cremes agrícoles al País Valencià

La Unió de Llauradors continuarà insistint perquè les restes de poda es consideren un subproducte que es gestiona a l’explotació i no un residu

La Conselleria d'Agricultura, a través de la Direcció General de Prevenció d'Incendis, ha emés una nota interpretativa mitjançant la qual es permeten les cremes agrícoles al País Valencià fins al 31 de maig, tal com demanava la Unió de Llauradors. En aquest sentit, la nota deixa sense efecte en matèria de gestió de les restes agrícoles la nova Llei d'àmbit estatal 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. La norma havia generat polèmica en el sector, perquè en un article prohibia aquesta pràctica i en un altre la permetia. 

Per aquest motiu, l’organització agrària havia exigit al departament encapçalat per Mireia Mollà una «solució immediata», atés que la legislació només deixa desfer-se de les restes de poda fins a finals d’aquest mes. Ara, després de les pressions i les gestions, es podran fer les cremes.

D'aquesta manera, les entitats locals que compten amb un Pla Local de Cremes aprovat, o un instrument de planificació aprovat per a l'ordenació de l'activitat de crema de restes agrícoles al municipi, podran aplicar la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 7/2022 de 8 d'abril, i, per tant,  podran continuar amb aquesta activitat de la mateixa forma que ho estaven fent  abans de l'entrada en vigor de la Llei 7/2022, mentre no es dicte resolució en contra. 

Per al cas d'entitats locals que no tinguen Pla Local de Cremes aprovat, les activitats de crema de residus agrícoles o forestals autoritzades sobre la base de la Llei 3/1993 Forestal del País Valencià amb anterioritat a la data d'entrada en vigor de la Llei 7/2022, continuaran sent vàlides i es podran dur a terme fins que finalitze el termini d'eficàcia d'aquestes, amb els límits i condicions establits en la normativa de prevenció d'incendis forestals.

Cal assenyalar que, com cada any, de l'1 de juny al 16 d'octubre ja no es podrà cremar atenent la normativa autonòmica en prevenció d'incendis i per això quedaven ja pocs dies per a desfer-se de les restes de poda, deixant en una clara situació d'indefensió nombrosos llauradors just en un moment en què molts cultius requereixen aquesta pràctica.

El fet que hi haguera municipis valencians que s'acollien a aquesta suposada prohibició de les cremes de la Llei de Residus mentre que altres sí que les autoritzaven havia creat molta confusió i, per això, la Unió ha sol·licitat als ajuntaments que havien retirat les autoritzacions per a la gestió de les restes de poda que les reactiven de manera urgent.

L'organització agrària ja havia insistit a establir un període de transició i adaptació mitjançant el qual es realitzara un debat públic i participatiu per resoldre els problemes de les cremes agrícoles en aquells llocs on resulta impossible triturar al camp. A més, treballarà perquè es reconega que les restes de poda agrícola són un subproducte de material vegetal que es gestiona (crema o tritura) a la mateixa explotació i no poden ser considerats mai com un residu que sí que queda subjecte obligatòriament al seu tractament posterior en una planta.