Només l’11,2% dels llibres enviats pel Ministeri a les biblioteques valencianes són en valencià

Així ho revela l’Informecat 2022, elaborat per Plataforma per la Llengua

Plataforma per la Llengua ha donat a conèixer una sèrie de dades que indiquen l’estat de salut en què es troba la llengua catalana a través del seu estudi anual recopilat en l’Informecat.

En el del 2022, publicat fa unes setmanes, indicava que, segons el catàleg de biblioteques públiques Atena, que unifica els 429 equipaments del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, la gran majoria de llibres de les biblioteques públiques catalanes són en castellà: només un de cada quatre són en català. Concretament, el catàleg té registrats 1.011.934 llibres, dels quals 643.703 són en castellà (un 63,6%), i només 251.209 (un 24,8%) en català. Per bé que només el 13,5% de total de llibres que es publiquen a l’Estat són en català, «és evident que la política actual de les biblioteques públiques és insuficient per normalitzar l’oferta en català», cosideren.

A més, s’hi afegeix el fet que, en els últims cinc anys, el 89% dels llibres adquirits pel Ministeri de Cultura són en castellà, i només un 6,4% en les altres llengües oficials (el total és d’1,3 milions de llibres). Dels llibres enviats pel Ministeri a les biblioteques de Catalunya des del 2016, el 39,7% era en català i el 54,1%, en castellà. A les Illes Balears, el desequilibri era més gran: el 22,5% dels llibres enviats pel Ministeri eren en català, i el 69,1%, en castellà. El cas més extrem era el del País Valencià, on tan sols un 11,2% dels títols enviats pel Ministeri eren en català, i fins al 85,2%, en castellà.