El TSJ permet que la Diputació d’Alacant no done 13 milions al Fons de Cooperació de la Generalitat

L’alt tribunal valencià manté aquesta suspensió, que celebren PP i Cs, després del recurs presentat per la Generalitat

El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJ) ha dictat una interlocutòria en la qual desestima el recurs de reposició interposat per la Generalitat contra la suspensió cautelar de l’acord a través del qual s’obligava a la Diputació d’Alacant a sumar-se, aquest any, al Fons de Cooperació Municipal, amb una aportació superior als 13 milions d’euros. L’alt tribunal valencià considera que la Generalitat no pot suplantar ni interferir en les competències de les diputacions.

La Generalitat havia sol·licitat l’anul·lació de la suspensió cautelar, acordada al desembre, al·legant que no es tractava d’un conflicte entre interessos del Consell i de la Diputació d’Alacant, sinó que els interessos pels quals calia vetllar eren els dels municipis de tota la demarcació, i advertia que el Fons estava previst tant en l’Estatut d’Autonomia com en la Llei 5/2021. Així, negava també perjudicis econòmics per a la corporació provincial.

En canvi, la sala no constava contradicció entre els interessos de les dues administracions a l’hora d’atendre les necessitats de finançament dels municipis, però no accepta que l’exercici de competències de la Generalitat «interferisca» i «suplante» la «genuïna» de les diputacions en les seues funcions envers els municipis. De fet, indica que els interessos en joc no són els dels municipis, «estranys i aliens davant el recurs, en tant que cap d’ells intervé en el procediment i no existeix cap dada sobre una suposada discriminació o deficient gestió que es pretenga corregir».

En aquesta línia, subratlla que el que està en joc és «el legítim interès» en preservar l’autonomia de la Diputació en gestionar els seus recursos dins del marc legal que li atorga unes determinades atribucions.

En aquesta línia, rebutja l’argument de la Generalitat que l’aportació dels 13 milions al fons siga assumible per a les arques de la Diputació, atès el romanent líquid de tresoreria de què disposa perquè això significaria «penalitzar una correcta gestió» pressupostària de la corporació. També subratlla que, d’acord amb la llei, aquest romanent tampoc no es podria destinar al Fons.

A més, la sala assenyala que si no s’haguera mantingut la suspensió cautelar, la Diputació estaria obligada a aportar importants recursos en detriment de les seues competències i funcions, i afegeix que la Diputació té autonomia financera constitucionalment garantida per a assolir i administrar els seus propis recursos i prendre la decisió en els seus pressupostos que li permeta atendre les seues obligacions competencials.