La Diputació de Castelló aprova la primera estratègia per a la igualtat entre dones i homes

Pretén promoure cinc vectors d’impuls per a donar resposta a les necessitats identificades en el procés de diagnòstic

La Diputació de Castelló ha aprovat la que serà la primera «Estratègia provincial per a la igualtat entre homes i dones. Pla d'igualtat de ciutadania» que defineix els principis que guiaran l'activitat de la institució en els pròxims anys en matèria d'igualtat. L'estratègia, que es va aprovar en el ple del mes de desembre, té una vigència fins al 2024.

Tal com ha explicat el president de la Diputació de Castelló, José Martí, «l'estratègia compta amb la potencialitat suficient per a ser entesa i utilitzada com un instrument real de treball, la posada en pràctica del qual arribe a representar per a la província una porta oberta cap a un model de convivència més igualitari que aposte per la igualtat entre homes i dones en totes les àrees».

Per part seua, la vicepresidenta i diputada d'Igualtat, Patrícia Porta, considera «fonamental» que la Diputació «articule mesures de cooperació en el foment de la implementació transversal del principi d'igualtat, tant en l'àmbit de la seua organització i funcionament intern com duent a terme accions externes dirigides a la seua població».

L'Estratègia pretén promoure cinc vectors d'impuls per a donar resposta a les necessitats identificades en el procés de diagnòstic. El primer és el suport als ajuntaments i mancomunitats, «perquè el treball coordinat de totes les administracions és un element sense el qual resulta impossible aterrar implementar l’Estratègia i les seues accions al territori».

El segon és la promoció de la participació de les dones, «perquè no existeix democràcia sense la participació i representació de les dones, en tots els espais i en tots els àmbits». El tercer és la sostenibilitat de la vida, «perquè cada vegada és més evident que l'espai públic no se sostindria si no estiguera secundat pels espais privats». El quart són els valors cap a la igualtat, «perquè la igualtat no és un bé assolible i finit, sinó més una situació contingent i perfectible». I el cinqué és l'erradicació de la violència de gènere i masclista, «perquè la violència és instrumental i està al servei del sistema patriarcal de dominació per a mantindre les desigualtats de gènere i oprimir a les dones».  

Aquests vectors es concreten en 25 compromisos que assumeix la Diputació de Castelló i l’Àrea d'Igualtat, així com 105 orientacions que guiaran el disseny anual dels plans operatius, sincronitzant periòdicament la planificació tècnica amb la planificació pressupostària que necessàriament haurà de donar suport al desplegament de l'Estratègia. El 2023 començarà el desenvolupament dels plans operatius anuals.