El Magnànim edita 67 noves publicacions durant 2022, sis per l’Any Fuster

N’hi ha 39 llibres propis, una reimpressió, nou revistes, 11 coedicions, nou col·laboracions i sis publicacions de l’Any Fuster

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació ha editat durant 2022 un total de 67 publicacions noves, entre les quals hi ha 39 llibres propis, una reimpressió, nou revistes, 11 coedicions amb altres editorials, nou col·laboracions i sis publicacions de l’Any Fuster. Tot junt donen com a resultat 1,3 publicacions per setmana.

Entre els llibres destaca l’edició bilingüe en valencià i en anglès de la poesia completa d’Emily Dickinson, el diari de les dècades dels seixanta i dels setanta de Josep Iborra, la recuperació de textos periodístics de Josep Torrent, Jesús Sanz i Artur Perucho o la publicació de més de 500 fotografies de la Transició, imatges del fotògraf Josep Vicent Rodríguez acompanyades de textos de la periodista Rosa Solbes.

Des de l’1 de gener del 2016 i fins al 30 de desembre del 2022, el Magnànim ha editat directament 256 publicacions –214 llibres i 42 revistes. A més, ha publicat 17 reimpressions d’edicions esgotades. A aquesta producció cal afegir 42 coedicions i 67 col·laboracions, cosa que suma un total de 365 publicacions en un període de set anys, dada que suposa, segons la institució, «un molt bon ritme» de publicació de poc més d’una a la setmana, incloent els mesos d’agost: 364 setmanes, 365 publicacions.

La producció exclusivament pròpia del Magnànim ha suposat el 70,1% del total, les coedicions l’11,5% i les col·laboracions el 18,4%. Del total de publicacions del període 2016-2022, 228 publicacions han sigut editades en valencià, el 62,5% del total; 128 (35,2%) han sigut editades en castellà, i set (1,9%) en anglès. A més, també hi ha hagut una col·laboració en anglès, que ha sigut la traducció d’una selecció de sermons de Sant Vicent Ferrer; i una altra en àrab, la traducció de El llibre dels fets de Jaume I.

Paral·lelament, el Magnànim, en col·laboració amb altres editorials i institucions, ha contribuït a l’Any Fuster amb l’edició de sis llibres «importants». D’una banda, ha editat la Poesia completa (1945-1987), en coedició amb l’Acadèmia Valenciana de la llengua per a recuperar un «aspecte oblidat» de l’assagista de Sueca.

La setmana passada apareixia també la biografia de Joan Fuster, en col·laboració amb la Generalitat, amb el Consell Valencià de Cultura i amb l’Ajuntament de Sueca, titulada D’un temps, d’un país, escrita per Francesc Pérez Moragon i per Salvador Ortells. El llibre compta amb 500 pàgines i amb més de 250 fotografies i documents.

El Magnànim també ha coeditat els volums quart i cinquè de l’obra completa, amb Edicions 62 i amb Publicacions de la Universitat de València. Alhora, la nova edició de De viva veu, amb l’editorial Afers, reuneix la majoria d’entrevistes que van ser fetes a l’escriptor de Sueca i, en coedició amb HBO, s’ha traduït al castellà el llibre d’aforismes Consells, proverbis i insolències.

Per la seua part, la Revista Valenciana de Filologia de 2022, en el número 6 de la nova etapa, ha dedicat a l’assagista un monogràfic titulat Joan Fuster i la filologia.