La Plataforma per la Catalogació de Vacants exigeix que les places s’oferisquen en concurs de trasllats

Recorden que «així ho marca la llei»

La Plataforma per la Catalogació de Vacants s'ha concentrat aquest divendres davant el Palau de la Generalitat a València per a exigir a la Conselleria d'Educació que «totes les places de catàleg es traguen al concurs general de trasllats», atès que «és el que marca la llei».

Així ho ha asseverat Francesc Sanchis, portaveu del col·lectiu, que porta «més de cinc anys reclamant a l'administració educativa que oferisca totes les vacants catalogades als respectius concursos generals de trasllats, que es convoquen anualment, tal com marquen les bases legals de les resolucions del concurs general i les directrius del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (TREBEP)».

Ací s'especifica que «tota plaça vacant que porte tres anys ocupada, ininterrompudament, per personal interí, ha de ser ocupada per una persona funcionària de carrera, mitjançant el sistema de provisió de llocs de treball públic, que no és un altre que participar en un concurs de trasllats».

No obstant això, lamenta Sanchis, enguany la Conselleria ha anunciat que té 9.152 places que va a oferir «en un concurs de mèrits i una oposició light». «No entenem que diga que té places per a un col·lectiu quan hi ha en marxa un concurs general de trasllats i eixes places, segons marca la legislació, han d'anar al concurs general de trasllats», ha insistit.

«No fer-ho així, i estabilitzar persones, que encara no són funcionàries de carrera, per davant de l'estabilització de places, és un nou frau de llei que portarà milers de recursos a l'Administració i perjudicarà, greument, a tots els col·lectius implicats, tant a funcionariat de carrera com a personal interí», adverteixen des de la plataforma.

El portaveu també ha informat que té prevista una reunió amb representants de Presidència de la Generalitat, però, a més, demanen entrevistar-se amb la consellera d'Educació, Raquel Tamarit, i la directora general de Personal Docent, María Ángeles Herranz, tot i que «encara no hi ha resposta».

Finalment, Sanchis ha recordat que, a més de «protestar i reivindicar en el carrer», el sindicat CCOO ha interposat un recurs contenciós administratiu enfront de cadascuna de les dues resolucions per les quals es convoquen concursos de trasllats d'àmbit estatal del personal funcionari docent: la del cos de mestres i la de secundària i altres cossos.