Associacions ecologistes denuncien que la modernització de regadius afecta l’Albufera i el Xúquer

Xúquer Viu, Acció Ecologista-Agró i Ecologistes en Acció demanen un estudi d’impacte ambiental d’aquesta actuació a la Séquia Reial del Xúquer

Xúquer Viu, Acció Ecologista-Agró i Ecologistes en Acció han qüestionat aquest dimecres les obres de modernització dels regadius de la Séquia Reial del Xúquer i han demanat que «no s'autoritze cap actuació que no compense íntegrament els retorns perduts en el riu Xúquer i l'Albufera». Així mateix, reclamen que es faça un estudi d'impacte ambiental del conjunt de les obres de modernització i «no de manera fraccionada».

Segons han informat en un comunicat conjunt, les organitzacions ecologistes han presentat al·legacions a aquestes obres i adverteixen dels «importants impactes ambientals» que tindrien en espais naturals protegits que formen part de la Xarxa Natura 2000 com són l'Albufera, el Xúquer i els Ullals del riu Verd.

«Els retorns de reg són les aportacions més importants que reben els ecosistemes i les masses d'aigua de la ribera del Xúquer i són absolutament necessàries per a millorar l'estat ecològic i garantir la supervivència dels ecosistemes que en depenen», han defensat.

En aquest sentit, les organitzacions expliquen que en les al·legacions presentades s'afirma que la modernització de regadius «es construeix sobre la fal·làcia recollida en la Declaració d'Impacte Ambiental del 1998 en la qual s'afirmava que, sobre l'Albufera, l'impacte per reducció de retorns de reg és insignificant, i considera que l'Albufera es manté en el seu equilibri actual independentment dels cabals que l'alimenten».

Així mateix, han sostingut que sobre aquest argument es va aprovar la primera obra de modernització i a continuació la resta de les obres que s'han anat executant. «L'error és obvi i queda perfectament documentat en nombrosos estudis i informes, entre ells l’Esquema de Temes Importants del Pla Hidrològic del Xúquer o l’Informe Final de Setembre de 2019 de la Universitat Politècnica de València, fruit d'un conveni amb la Confederació Hidrogràfica», han apuntat.

En conseqüència, han reivindicat que «cal abordar una avaluació ambiental del conjunt d'actuacions executades i pendents d'executar en relació amb les obres de modernització de la Séquia Reial del Xúquer, ja que la gran majoria de les ja executades s'han autoritzat sota una premissa inclosa en la DIA del 1998 que s'ha demostrat falsa i que va ser el motiu que nombrosos projectes de modernització no van ser sotmesos a avaluació d'impacte ambiental o es considerara que la seua execució no tindria efectes negatius sobre el medi ambient».

En aquest sentit, sostenen que «no és cert que la modernització de regadius de la Séquia Real del Xúquer supose un important estalvi d'aigua. Amb la modernització a penes s'estalvia aigua, entre un 5% i un 3% segons diversos estudis recents».

D'aquesta manera, les al·legacions presentades sol·liciten que es realitze un estudi d'impacte ambiental del conjunt de les obres de modernització de la Séquia Reial del Xúquer, tant de les ja executades com de les encara pendents d'execució, d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, «sense incórrer, com fins ara s'ha fet, en estudis ambientals fraccionats i viciats per la DIA del 1998».

També que no siga autoritzada cap actuació que «no compense íntegrament els retorns perduts per la modernització de regadius en el Xúquer i els seus afluents, el parc natural de l'Albufera, els espais protegits de la ribera del Xúquer i l'aqüífer de la Plana Sud de València per cabals que en igual quantitat siguen rebuts directament des de l'embassament de Tous».

Finalment, reclamen que es paralitze cautelarment la tramitació de l'expedient de l'avaluació d'impacte ambiental simplificada del projecte «fins que no s'haja efectuat una avaluació global de les obres de modernització, o, en tot cas, es resolga deixar sense efecte la tramitació simplificada i es faça una avaluació ambiental ordinària».