«Detectius de natura», un taller per a descobrir el rastre d’animals al Prat de Cabanes-Torreblanca

L’activitat, organitzada pel parc natural, tindrà lloc a la Fira de Sant Andreu de Cabanes

«Detectius de natura: rastres i petjades» és el títol del taller per a tots els públics organitzat pel Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca (la Plana Alta) amb l’objectiu d’investigar d'una manera divertida les empremtes que deixa la fauna d’aquest aiguamoll. Perquè, com expliquen els promotors, «la fauna silvestre sovint és difícil de veure, en especial els mamífers». No obstant això, «podem endevinar quin animal ha passat per un lloc o què ha estat fent seguint els rastres que deixa en la natura (petjades, excrements, plomes...)», continuen. Els participants també elaboraran petjades d’animals que es podran endur a casa.

L’activitat tindrà lloc el diumenge 27 de novembre, a les 10 h, a l’estand del Parc Natural a la Fira de Sant Andreu de Cabanes, a la plaça de la Constitució. La durada serà d’una hora aproximadament. Cal inscripció prèvia.

El Prat de Cabanes-Torreblanca

El Prat de Cabanes-Torreblanca és una estreta franja de terreny d'aiguamolls i pantans formada per dipòsits quaternaris, situada entre els rius Sant Miquel i Xinxilla. 

Presenta un paisatge característic de les zones humides litorals, separades de la mar per un cordó de graves i còdols amb algunes zones de platja arenosa. És una antiga albufera reblerta per sediments de caràcter al·luvial (acumulacions de còdols calcaris amb potents intercalacions argiloses) procedents dels relleus circumdants.

Com qualsevol altra zona humida, es caracteritza per la presència d'una làmina d'aigua permanent en alguns llocs i estacional en altres. Aquest factor resulta essencial per a la conservació a llarg termini. La inundació periòdica de determinades àrees és causada per les característiques de la mateixa marjal, ja que és una zona deprimida i el nivell freàtic pot aplegar fins a la superfície. Altres aportacions d'aigua, d'escassa importància, es produeixen només a conseqüència de precipitacions extraordinàries. No hi existeix cap flux fluvial de règim continu. La presència de brolladors d'aigua contribueix a mantindre alguns llocs, molt localitzats, permanentment inundats. 

Fauna

La fauna del parc natural té gran importància, ja que es poden trobar espècies endèmiques com ara la gambeta, el fartet o el samaruc, considerat per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) com una de les 24 espècies de vertebrats en major perill d'extinció d'Europa. 

Les aus són el grup faunístic millor representat al prat. De gran interés són l’arpellot cendrós, la camallonga, el gomet, la mongeta, els cabuts, el sivert o la fotja. Entre els ocells hivernants, hi destaca la presència habitual de la corba marina grossa, l'arpellot de marjal, l'aligot comú, el blauet o el teixidor. 

Poques són les espècies de mamífers presents al prat. Hi ha poblacions de rata d'aigua, conill i mostela. Entre els rèptils, trobem la tortuga d'aigua europea i la serp d'aigua, i entre els amfibis, el gripau comú.